U suvremenom treningu je, uz neophodan obim (kvantiteta), bitna i kvaliteta rada. Trenažni rad u klubovima zahtjeva smanjenje postojećih razlika između sadržaja igre i sadržaja treninga, koje se ispoljavaju kako u koordinacionoj strukturi trenažnih vježbi i elemenata igre, tako i u obimu rada maksimalnog i submaksimalnog intenziteta (npr. trening sadrži manje elemenata duel-igre, presing-igre itd.).

 

Registrirajte se i pročitajte više...

PRIJAVA

Idi na vrh