Vjerujemo da ste mnogo puta do sada čuli da netko spominje važnost vizualizacije u sportu, čitali o mogućem poboljšanju fokusa, emocionalne kontrole a samim time i sportske izvedbe. U ovom članku, nastojat ćemo  malo bolje objasniti što je to vizualizacija, kako ona funkcionira, te dati praktične smjernice za korištenje ove tehnike.
Prije svega, potrebno je razjasniti jednu zabludu koja često ljude navodi na kriva uvjerenja o ovoj tehnici. Naime, vizualizacije nije puko maštanje ili zamišljanje prakticiranja sporta kojeg trenirate. Ona je mnogo više od toga, uključuje potpunu mentalnu aktivaciju područja koja su odgovorna za izvođenje složene motoričke radnje, kao da se radnja odvija u fizičkom svijetu.

Registrirajte se i pročitajte više...

PRIJAVA

Idi na vrh