ImageU današnjem nogometu uspješne su one momčadi koje mogu brzo djelovati i reagirati sa taktičkom fleksibilnošću. Zato treneri stavljaju poseban naglasak u treningu njihovih igrača na raznolikost u fazi napada od obrambenih igrača, igrača sredine do napadača.  Da bi stvorili uspješnu kombinatoriku potrebno je napraviti tehničko taktički trening dodavanja, primanja i kontrole lopte.

Precizna dodavanja


U dodatku čisto tehničkog dijela (npr. dodavanja sa obje noge u različitim tehničkim elementima, sa ispravnim položajem noge i tijela), na početku izvođenja vježbi trebamo obratiti pažnju na:
- Kretnje od protivnika i otvaranje prostora.
- Stvaranje više opcija za dodavanje lopte (najmanje dvije, idealno tri) za igrača koji je u posjedu lopte i koordinacija putanja trčanja.
- Koordinaciju pokrivanja igrališta sa otvaranjem više opcija za dodavanje lopte uz aktivnost svih igrača.
- Kreiranje više opcija dodavanja kod lopte i od nje.
- Postaviti napad sa povratnim loptama, držati širinu napada dok se krećemo naprijed i odigravati precizne duge lopte.
- Dodavati loptu samo otvorenom suigraču sa kojim smo uspostavili kontakt očima i koji je spreman za akciju.
- Održavati otvorenu poziciju kada tražimo loptu uz konstantan pregled igre.
- Dodavati loptu određenom snagom tako da suigrač može i primiti i odigrati loptu.

 

Brza kontrola


U današnjem nogometu primanje lopte rijetko spominjemo. Obrane orejntirane prema lopti su postale toliko dobre da je gotovo nemoguće neometano i slobodno primati lopte na bilo kojem dijelu igrališta.
S toga igrači moraju biti sposobni primati loptu svim dijelovima tijela i voditi je direktno naprijed bez obzira bila ona na zemlji ili u zraku. To zahtijeva od njih zauzimanje ispravnog položaja prije primanja lopte. Lažni pokreti tijelom za vrijem primanja lopte omogućuju igračima stvaranje više prostora uz bolji pregled igre.  Igrač koji prima loptu treba uvijek gledati preko ramena poziciju napadača i koristiti nogu koja je udaljenija od protivnika (primanje lopte sa obje noge).

 

Automatiziranje


Tehničko taktičke vježbe dodavanja, primanja i kontrole lopte moraju biti automatizirane kod igrača koji sudjeluju u ovim vježbama. Ovo postižemo višestrukim  ponavljanjem vježbi i različitim situacijama u igri.
Što pokreti igrača postaju usklađeniji njihovi automatizmi kretanja su sve brži. Slijedeća vježbe je kreirana da potiče igrača da igraju prema naprijed kroz sredinu.

 

Kombinacija 1

Image

 

 

 

Postavka
- Postaviti čunjeve kao što je prikazano na slici u razmaku (20X12 metara.
- Kod svakog čunja nalazi se igrač.
- Igrač A ima loptu.

 

Organizacija
- Igrač A dodaje loptu igraču B
- Igrač B odigrava povratnu loptu igraču A, koji dodaje loptu igraču C.
- Igrač C odigrava povratnu loptu igraču A, koji dodaje dugu loptu igraču D.
-  Ponavljati na ovaj način i sa suprotne strane sa početnom točkom D.

 

Varijante
- Mijenjati pozicije igrača
- Igrati na dva dodira
- Igrači B i C igraju na jedan dodir, igrač A na dva.
- Svi igrači igraju na prvi dodir.

Kombinacija 2

 

 

 

Image

 

 

 

Postavka
- Postavka je ista kao u prethodnoj vježbi

 

Organizacija
- Igrač A dodaje loptu igraču B
- Igrač B odigrava povratnu loptu igraču A, koji dodaje loptu igraču C.
- Igrač C odigrava povratnu loptu igraču A, koji dodaje loptu igraču D.
- Igrač se okreće i trči sa vanjske strane čunja prema D.
- Igrač D dodaje loptu igraču C koji odigrava povratnu loptu igraču D.
-  Ponavljati na ovaj način i sa suprotne strane sa početnom točkom D.

 

Varijante
- Mijenjati pozicije igrača
- Igrati na dva dodira
- Igrači B i C igraju na jedan dodir, igrač A na dva.
- Svi igrači igraju na prvi dodir.

 

Kombinacija 3

 

 

 

Image

 

 

 

Postavka
- Postavka je ista kao u prethodnoj vježbi .


Organizacija
- Igrač A dodaje loptu igraču B.
- Igrač B odigrava povratnu loptu igraču A koji dodaje loptu igraču C.
- Igrač C odigrava loptu vanjskim dijelom stopala igraču D.
- Igrač C se okreće i trči prema D.
- Igrač D dodaje loptu igraču C koji odigrava povratnu loptu igraču D.
-  Ponavljati na ovaj način i sa suprotne strane sa početnom točkom D.

 

 

Varijante
- Mijenjati pozicije igrača
- Igrati na dva dodira
- Igrači B i C igraju na jedan dodir, igrač A na dva.
- Svi igrači igraju na prvi dodir.

 

Kombinacija na igralištu

 

 

 

Image

 

 

 

Postavka
- Označiti igralište 30x45
- Podijeliti igralište u tri zone.
- Postaviti po četiri igrača i Zonu A i Zonu B

 

Organizacija
- Igrači u zoni A postavljeni su kao zadnja četiri igrača i naizmjenično dodaju loptu.
- Nakon najmanje tri naizmjenična dodavanja dodaju loptu u Zonu B.
- Igrači u Zoni B se kreću tako da stalno otvaraju prostor (lažne kretnje), tako da pokušaju odigrati jednu od prethodne tri kombinacije.
- Kada odigraju kombinaciju igrači u zoni B prelaze u zonu C i postavljaju se kao zadnja četiri igrača. Igrači u Zoni A mijenjaju igrače u Zoni B, tako da vježba počinje isto ali u suprotnom smjeru.

 

Varijante
- Svaki igrač igra na dva dodira.
- Svaki igrač igra na prvi dodir
- Organizirati igru u stvarnim uvjetima.

PRIJAVA

Idi na vrh